Tarieven

Eerste orthomoleculair consult 60-90 minuten € 98,00*

Vervolgconsult € 58,00

Consult via beeldbellen € 98,00

Consult kinderen tot 18 jaar € 58,00

Consult 10x gezond afvallen, op locatie of beeldbellen € 750,00*

*inclusief voorbereiding en uitwerken behandelplan

De behandeling en de benodigde middelen worden meteen afgerekend. U kunt pinnen of contant betalen. De kosten van middelen, voedingssupplementen en eventuele testen zijn niet inbegrepen. Consult gezond afvallen is inclusief 10 consulten, bloedwaardenonderzoek twv € 120,00, persoonlijk voedingsplan, informatiemap en beginsupplementen.

Ik vind het belangrijk dat u kwalitatief goede supplementen kunt gebruiken. Deze supplementen zijn verkrijgbaar in mijn praktijk!

Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreide anamnese plaats, dit duurt meestal 1,5 uur. 
Bij vervolgconsulten wordt besproken welke veranderingen er hebben plaatsgevonden en waar nog verder aan gewerkt kan worden. De vervolgconsulten duren ongeveer drie kwartier.
Vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 4 weken plaats. Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten.

Mogelijke vergoeding door zorgverzekeraars:

Elk jaar kan de verzekering de clausule of de condities veranderen. Check bij uw verzekering of de aanvullende verzekering dit dekt. Het valt onder de alternatieve geneeswijze clausule. De kans is groot dat een groot gedeelte vergoed wordt. Dit is afhankelijk van uw verzekering en hetgeen u al gedeclareerd heeft. De behandeling gaat niet ten koste van het eigen risico. Ik probeer zoveel mogelijk te voldoen aan alle eisen dat er vergoeding is, maar dit kan elk jaar veranderen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

In de bijgevoegde link is te zien welke verzekeraars orthomoleculaire therapie gedeeltelijk vergoeden.

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde

Neem voor vragen over een eventuele gedeeltelijke vergoeding contact op met de zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CATvergoedbaar. Ik ben CAT-vergoedbaar therapeut.

Door lid te zijn van een beroepsvereniging wordt de kwaliteit gewaarborgd door verplichte nascholing en intervisie.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: gatgeschillen.nl/beroepscode/